โดย ดอกเตอร์ Sung Jae Mo

ค.ศ. 2487 เกิดที่ BuyeoGun จังหวัด ChungNamมเกาหลี     

ค.ศ. 2513 เรียนจบปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลี

ค.ศ. 2522 จบปริญญาโท คณะพยาธิวิทยาพืช มหาวิทยาลัย Washington State

ค.ศ. 2528 จบปริญญาอก คณะพยาธิวิทยาพืชมหาวิทยาลัย Chung Nam.

ค.ศ.2513 - ค.ศ.2527 ทำงานที่คณะพยาธิวิทยาพืช กระทรวงการพัฒนาชนบทแห่งเกาหลี 

ค.ศ.2527 - ค.ศ.2552 เป็นศาสตราจารย์ที่คณะชีววิทยาการเกษตรมหาวิทยาลัย Kangwon.

ค.ศ.2552 –ปัจจุบัน ผู้จัดการที่องค์การศึกษาถั่งเช่า Mushtech ศาสตราจารย์กิตติคุณที่มหาวิทยาลัย Kangwon ประธานนักวิจัยที่บรีษัท Mushtechจำกัด

ผู้เขียนเรื่อง การศึกษาเห็ด เห็ด Kangwon, ราแมลง ของเกาหลี (ถั่งเฉ่าแห่งเกาหลี)
ดอกเตอร์ Sung Jae Moเป็นนักวิทายาศาสตร์ด้านวิทยาการเกษตรคนเกาหลีผู้มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในการศึกษาถั่งเฉ่าด้วยความทุ่มเทในการศึกษาถั่งเฉ่าและสิทธิบัตรด้านการเพาะปลูกแบบประดิษฐ์ หลายครอบครัวด้วยงบประมาณที่จำกัดสามารถเข้าถึงถถั่งเฉ่าอินทรีย์ 100% ที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูงด้วยราคาที่เหมาะสม

รางวัล

Korea Mushroom Man of the Year June 14, 2012

Award merits PhD. Sung Jae Mo for inventing the technology for utilizing brown rice to culture cordyceps

ดูเพิ่มเติม

Technology Innovation Award May 19, 2000

Award merits PhD. Sung Jae Mo for inventing the technology for utilizing isolated spore to form fruiting body of cordyceps.

ดูเพิ่มเติม

Dae San Rual Culture Award Oct 2, 1999

Award merits PhD. Sung Jae Mo for invention of Cordyceps Liquid Spawn Incubation. This is the highest award for agriculture field.

ดูเพิ่มเติม

Agricultural Technology Award July 10, 1998

Award merits PhD Sung Jae Mo for invention of biotechnology to convert Solid Spawn into Liquid Spawn, and spreading the technology and spawn to government and famers.

ดูเพิ่มเติม

การสัมมนา

1 2 

Family site: Cordyceps USA Golden Cordyceps